Geri Git   RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI > BALIK AVI > Dökümanlar ve Makaleler

Dökümanlar ve Makaleler Makale veya döküman yayınlayabiliceğimiz bölüm.
Yanıtla
 
Konu Araçları Görünüm Modları
Eski 17-06-2010, 00:33   #1
xnode
FCR/SGR
 
xnode kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 14.06.08
Şehir: İzmir
Mesaj Sayısı: 989
Exclamation Balık alırken lütfen dikkat (VIBRIOSIS HASTALIĞI)

UYARI ve BİLGİLENDİRME !

Deniz balıklarında ve akuakültür sistemlerinde (yetiştiricilik) özellikle yaz ayları geldiğinde çok ciddi bir sorun doğuran Vibriosis isimli hastalık mevcuttur. Bu hastalık denizde yaşayan birçok balıkta bulunmaktadır. Hastalığın ortaya çıkış sebeplerinin en önemlileri su sıcaklığındaki artış ve balığın hiperaktivite göstererek strese girmesidir.

Bahsi geçen hastalığı, insandaki uçuk (herpes) gibi düşünebilirsiniz. Nasıl herpes simplex virüsü vücuda giriyor ve vücudun immune sistemi (bağışıklık sistemi) zayıfladığında (örneğin gece yüksek ateş, kâbus, aşırı heyecanlanma) vücudun en zayıf dokularından biri olan dudakta patlak veriyorsa, vibriosis de buna benzer bir hastalıktır. Balık vücudunda mevcuttur, balığın immune sistemi zayıfladığı ana ortaya çıkar ve hemarolojik (kanamalı) belirtiler gösterir..

Özellikle yetiştiricilikte, balıkların pazara sunulmasından önce yanlış hasat yapılması nedeniyle vibriosis patlaması dediğimiz hadise oluşabiliyor. Türkiye akuakültür yetiştiriciliğinin %80'den fazlasını yurdışına ihraç etmekte ancak bu balıklar yurtdışına kesinlikle satılamıyor. İç piyasaya veriliyor..

İşin komik tarafı, tüketici balığın dış derisinde gördüğü bu hastalığın bir belirtisi olan kırmızılığı (alttaki resim) balığın tazeliğine yorarak daha çok rağbet ediyor. Balığın kırmızı ve kanlı olmasını onun tazeliği zannederek direkt o balığı alıyor

Sizi bu konuda uyarmak istedim. Ben; İzmir'deki alışveriş merkezlerindeki balık reyonlarında.. Özellikle de Levreklerin birçoğunda bu hastalığın varlığını gördüm.Bahsettiğim Vibriosis anguillarium belirtisi

Bu balıkları mümkün olduğunca almamaya ve tüketmemeye çalışınız. Eğer tüketiyorsanız çok iyi temizleyip pişiriniz..

Aşağıda daha spesifik bilgi isteyenler için konunun akademik özeti sunulmuştur.

Sağlıkla kalın.
Selâmlar..

BALIKLARDA VIBRIOSIS HASTALIĞI

Tuzlu suda kültürü yapılan balıklarda meydana gelen en önemli bakteriyel hastalık Vibriosis 'tir. Vibriosis, deniz balıklarında büyük ekonomik kayıplara neden olduğu gibi, tatlı ve acı suda yetiştiriciliği yapılan balıklarda da yüksek mortaliteye (ölüm) olduğu bildirilmektedir. Bugüne kadar hastalık etkeni olarak, vibrio alginolyticus, vibrio anguillarum, vibrio ordalli, vibrio damsela, vibrio cholerae (non-1), vibrio vulnificus, vibrio carchariae, vibrio parahaemolyticus, çeşitli balık türlerinden izole edilmiştir. Son yıllarda salmonid (Somon ve alabalık türleri) balıklarda görülen hitra hastalığının etkeninin vibrio salmonicida olduğu ve bu balık türünde soğuk su vibriosisine neden olduğu bildirilmektedir. Bununla beraber salmonid balıklarda görülen vibrosis vakalarından vibrio anguillarum etkeni izole edilmiştir.

Vibrio, ilk defa 1718 yılında yılan balıklarında görülen epizootilerden izole edilmiştir. 1893 yılında Canesstrini tarafından ilk defa idendifiye edilen bakteriye; bacterium anguillarum ismi verilmiştir. Bergman 1909'da bakterinin idendifikasyonunu tamamlayarak etkene Vibrio anguillarum adını vermiştir. 1985 yılında MCdonel ve Colvelltarafından bacterinin ribozomal RNA'sının filogenetik datalarının incelenmesi sonucunda etkene Listonella genusuna transfer edilmiştir.

Hastalık çeşitli kaynaklarda red pest, red disease, pestis rubai anguillarum, ülcer disease, eye disease, bacterial dermatitis ve tuzlu su furunculozu gibi isimlerle ifade edilmiştir.son yıllarda vibriozis ismi yerine listonellozis ismi kullanılmaktadır.Vibrio alginolyticus

Hastalık etkeni, tuzlu TSA, seawater agar (SWA), vibriolar için spesifik olan TCBS (thiosulphate citrate bile salt sucrase agar) besi yerlerine böbrek, dalak, deri lezyonu ve solungaçlardan ekim yapılır. Bu besi yerleri 15-25ºc de inkübe edilemesi ile etken izole edilir. Besi yerlerinde swarming (yaygın) koloniler şekillenir. yani TSA üzerindeki koloniler bir yerde yoğunlaşmamış tüm besi yerine dağılmış olarak görülür. TCBS üzerinde koloniler swarming koloni oluşturarak ürerler. Deniz balıklarının izole edilmesinde kullanılan besi yerlerine %1,5'luk tuz ilave edilir. Deniz balıklarından ekim yapılacak besiyerlerine tuz ilave edilir ama tcbs'ye tuz ilave edilmez. TCBS'nin rengi yeşilimsi-mavidir. Besi yeri üzerinde vibriolar sarı renkli koloniler oluştururlar.

Çipuralar çok elenme, pul dökülmesi ve stresten dolayı hastalık ortaya çıkar. vibrio alginolyticus hastalığında septisemi tablosu görülür. Hastalık yılan balıklarında da görülür. Vibrio alginolyticus acı su, deniz ortamı ve deniz balığı bulanan tanklardan izole edilmiştir.

Klinik-otopsi bulguları

* Balıkların durgun olduğu ve yüzeye yakın yüzdüğü,
* Hareket ve denge bozuklukları,
* Pullarda dökülmesi ve deride ülser
* Renkte kararma
* Karaciğer, periton ve hava kesesinde konjeksiyon(damar genişlemesine bağlı olarak meydana gelen kızarıklık), hemoroji (kanın damar dokusundan çıkması ile meydana gelen kanama), bağırsak şiş ve içi beyaz sıvı dolu,
* Safra kesesi büyük ve bağırsak boyunca uzamış, iç koyu yeşil bir içerikle dolu, solungaçlarda peteşial kanama ve nekroz odakları görülür.

Klinik belirtiler şüphe uyandırsa da; anaerobik aeromonas, pseudomonas sp ve akut pasteurollosis enfeksiyonlarından ayırt etmek mümkün değildir.

Not: vibrio alginolyticus insanda "otitis" denilen kulak iltihabına neden olur.Vibrio anguillarum

Hastalık etkeninin izolasyonu böbrek, karaçiğer ve dalaktan yapılan TSA, BHIA, TCBS ve tuz ilave edilmiş genel izolasyon vasatlarında yapılır. Bu besi yerleri 15-25ºc'de 7 gün inkübe edilir. Vibrio anguillarum %1,5-2 tuz ilave edilmiş besi yerlerinde üreyebilir. Primer izolasyondan sonra identifikasyon testleri %0,5 tuz içeren ortamlarda yapılır. Etkenin üremesi için tuza ihtiyaç varken tuzsuz ortamlarda da üreyebilir. Alabalık, çipura, levrek ve bir çok deniz balığından etken izole edilmiştir. Hastalık balıklara doğal balıklardan bulaştığı gözlenmiştir. Özellikle kafeslerde yemleme esnasında balıklar tarafından alınmayan yemlerle beslenen kefal balıkları hastalık etkenini kültürü yapılan balıklara bulaştırmaktadır.

Hastalık su sıcaklığı yükselince suda fazla üremesi, stres ve yaralanmaların meydana gelmesi ortaya çıkar. Etken anüs, deri ve solungaçlardan girebilir. Aynı zamanda atık balıkların pastörize edilmeden ağızdan yedirilmesi ile vücuda alınır. Vibrio anguillarum ‘da patojenite pjm -1 plazmiti sorumlu tutulur.

TCBS tuz ilavesi yapılmaz. TCBS yeşil renkli bir besiyeridir. Vibrio anguillarum TCBS'de ürediğnde tektek sarı renkte koloniler vermektedir. vibrio anguillarum‘un a, b, c, d ve e olmak üzere 5 serotipi mevcuttur.

Etken gr(-), hareketli, o-129'a duyarlı mikroorganizmalardır. vibrio anguillarum deniz ortamının doğal florasında normal olarak bulunur. Yaz aylarında su sıcklığına bağlı olarak en yüksek miktara ulaşır. Balıkların bağırsaklarındaki normal mikro florasında bulunur ve olumsuz şartlar ortaya çıktığında hastalık ortaya çıkmaktadır. Denizde kültürü yapılan alabalıklar ile etken tatlı sulara taşınarak tatlı su kaynakları kontamine olduğu görülmüştür.

Klinik Otopsi Bulguları

* Deride renk değişimi (kararma)
* Kırmızı nekrotik lezyonlar: karın kaslarında
* Erytem (yaygın kızarıklık): yüzgeç kaidelerinde ve karın altında, bazen ağızda olabilir.
* Bazı balıklarda karında asites ve gözde exophthalmus görülür.

Otopside karın duvarında hemoraji, karaçiğerde hemoraji bazen sararma enteritis (bağırsak yangısı) görülür. pilorik sekalar hiperimik, bağırsak ve rektum gergin, içi açık renkli koyu sıvı ile doludur.dalak şiş olduğu görülür.

Vibrio salmonicida

Hidra hastalığı, hidrosis, cold water vibriosis isimler ile anılmaktadır. Hastalığın nedeni önceleri beslenme bozukluğu, selenyum ve vitamin e eksikliğinden ileri geldiği sanılmaktaysı. hastalığın dış belirtileri;

* Deri, solungaç ve periton boşluğunda peteşial hemoraji veya daha yaygın hemorajiler,
* Karaciğer sarımtırak ve anemik
* Hava kesesi, plorik kese ve abdominal yağlarda hemorajiler mevcuttur.

Not: Bu bulgular hastalığın kesin teşhisi için yeterli değildir.

Vibrio damsela

Etken ilk kez damsel balıklardan izole edilmiştir. damsel balıkların pectoral ve caudal yüzgeç çevresinde 5-20mm çapında ülserlerle karakterizedir. Ülser tipik olarak kaslarda erime meydana getirmektedir. Hastalık çipuralarda da görülmüştür. Vibrio damsela insanlardaki yaralardan da izole edildiği için zoonos (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) bir hastalık olarak önemlidir.

Vibrio cholerae (non-01)

Etken ilk defa 1997 yaz mevsiminde Japonya'daki Amano nehrindeki doğal Ayu balıklarından izole edilmiştir. Balıkların vücut yüzeyinde peteşial kanamalar görülmüştür. İç organlar konjesyon (kanlı) görülmüştür. Ayu ve yılan balıklarında yapılan deneysel enfeksiyonlarda yüksek patojeniteye sahip olduğu bildirilmiştir. Ölümler su sıcaklığına bağlı olarak şekillenmiştir. Ayu balıklarında su sıcaklığı 21-26ºc'de 2-7 günde ölümler başlamış fakat 16ºc'de ölüm görülmemiştir. Yılan balıklarında ise 21ºc'de 5 gün içinde %10 mortalite şekillenirken 26ºc'de 3-7 gün içinde % 30'luk mortalite gözlenmiştir. Vibrio cholerae (non-01) insan için patojen olan vibrio cholerae biyotip "el tor" ‘dan ornitin dekarboksilaz ve mannoz testinin negatif olması ile ayrılır.

Vibrio ordalli

Önceleri vibrio anguillarum biyotip 2 olarak adlandırılmıştır. Özellikleri vibrio anguillarum farklıdır. Primer kolonileri besi yerinde 4-6 gündeoluşur. Klinik bulguları vibrio anguillarum aynıdır. Aşı vibrio anguillarum‘daki gibi uygulanır.

Vibrio vulnificus biogroup-2

Japonya'da 1975-1977 yılları arasında 6 bölge kültürü yapılan yılan balıklarından ciddi hastalık patlaklarından izole edilen etkenin vibrio anguillarum tip-b olduğu sanılmış, daha sonraki çalışmalarda laktozu fermente eden vibrio etkeninin vibrio vulnificus biogroup-2 olduğu anlaşılmıştır.

Hastalık balıkların dış yüzeyi, yüzgeç ve kuyrukta dikkate değer bir şekilde kızarıklık ile karakterize kanama mevcuttur. İlaveten sindirim sistemi, solungaçlar, kalp, karaciğer ve dalakta patolojik değişiklikler gözlemlenebilir. Hastalık görünüşte klasik vibriosise benzemektedir. Ancak konunun uzmanı olan kişilerce, mikroskobik düzeneklerle ayırt edilebilir.
__________________

Lütfen avcılık, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili genel sorularınızı özel mesaj ile sormayınız. Herkesin yararlanabilmesi için konular içinde soru yöneltiniz...


Cem | 0 RH+ | İzmir | 20 Nisan

Forum kurallarına ulaşmak için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
İmza ayarlarınızı düzenlemek için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]


Bu mesaj en son " 17-06-2010 " tarihinde saat 00:42 itibariyle xnode tarafından düzenlenmiştir.... Neden: EK
xnode Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
Eski 17-06-2010, 00:39   #2
Kamil ESEN
Kaptan
 
Üyelik Tarihi: 29.05.08
Mesaj Sayısı: 1.500
Varsayılan

Çok güzel bir paylaşım olmuş.Tekrar sabahtan okuyacağım.Gecenin bu saatinde ilgimi çekti ama salim kafayla sabaha bir daha okumam gerekli.Önemli bir konuBenzer şeyler sazan lardada olmuştu..Teşekkürler Cem..
__________________
Kamil

Bu mesaj en son " 17-06-2010 " tarihinde saat 00:45 itibariyle Kamil ESEN tarafından düzenlenmiştir....
Kamil ESEN Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-2010, 01:12   #3
The Lunatic
Kaptan
 
The Lunatic kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 04.12.09
Şehir: İzmir
Yaş: 38
Mesaj Sayısı: 289
Varsayılan

Cem Bey gerçekten çok teşekkürler. İlk defa böyle birşeyi duyuyorum. Yukarıdaki bilgileri mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşmalıyız...
__________________

Uğur
İZMİR-1981
Öğretim Elemanı
The Lunatic Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-2010, 07:17   #4
brkknc
Tayfa
 
brkknc kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 22.04.10
Mesaj Sayısı: 238
Varsayılan

Cem kardeşim çok faydalı oldu bu yazı, paylaşımın için çok teşekkürler, müsadenle alıntı yapıp bir kaç yere mail yolu ile göndereceğim, iyi günler dilerim..
__________________
DÜNYAYI SEL ALMIŞ ÖRDEĞE VIZ GELMİŞ

Burak EKİNCİ
İzmir/Karşıyaka
15.11.1973
B RH-
brkknc Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-2010, 10:29   #5
iboarmutlu
Oltacı
 
iboarmutlu kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 01.06.10
Yaş: 47
Mesaj Sayısı: 30
Varsayılan

bilgilendirme için çok teşekkurler, elinize sağllık.
__________________
İbrahim YARAMIŞ
1971 / A Rh (+)
Armutlu-YALOVA
iboarmutlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-2010, 10:57   #6
Kamil ESEN
Kaptan
 
Üyelik Tarihi: 29.05.08
Mesaj Sayısı: 1.500
Varsayılan

Cem,aynı dediğin gibi bu kırmızılıkları tazelki olarak değerleniren çok oluyor.Paylaşıma teşekkürler..
__________________
Kamil
Kamil ESEN Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-2010, 11:50   #7
Tuncay GÜNAY
Moderator
 
Tuncay GÜNAY kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 06.04.10
Yaş: 47
Mesaj Sayısı: 1.236
Varsayılan

Bu konuda bizi bilgilendiğin için çok teşekkürler demek ki neymişş balık taze olmalıymış fakat sağlıklı da olmalıymışş. çok faydalı bilgiler bundan sonra balık alırken kesinlikle diklat edeceğim tüm dostlarımıda bu konuda uyaracağım.
__________________
TUNCAY GÜNAY
1972 DENİZLİ
0 RH +

0 0532 522 56 77


DOSTLUK KÜÇÜK MENFAATLERE KURBAN EDİLMEYECEK KADAR BÜYÜK BİR DUYGUDUR.
Tuncay GÜNAY Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-06-2010, 22:04   #8
adolomorola
Kaptan
 
adolomorola kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 01.03.09
Yaş: 45
Mesaj Sayısı: 1.195
Varsayılan

Paylaşım için teşekkürler,önemli bir konu bence,takip etmekte fayda var..
__________________
Manisalı Öner

1973/Manisa


0 535 5875786


''Sürküler dışı balıkları geri iade et ''
Zamanını balık aramakla değil
Balık yakalamakla geçir.


[Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
adolomorola Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-06-2010, 00:34   #9
xnode
FCR/SGR
 
xnode kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 14.06.08
Şehir: İzmir
Mesaj Sayısı: 989
Varsayılan

Bu hastalığın belirtisi özellikle yüzgeçlerde ve ventral bölgedeki pütürlü hemarolojik (kanamalı) bir oluşumdur. Bazı kimseler balıkların hasat sırasında ağzından burnundan kan geldiğini düşünüyor olabilir. Ancak bu yanlış bilinen bir durumdur. Özellikle akuakültür sistemlerinde profesyonelce yapılmış bir hasat durumunda balıkta herhangi bir kanama gözlenmez. Çünkü bunu sağlayabilecek travmatik bir müdahale yoktur. Hasat işleminde balıklar kafeslerden alınarak -20°C ila -40°C soğukluk arasında buzlu suya konur ve burada balık hem acısız, hemde strese girmeden hızlıca letal etkiye maruz kalır ve mortalite gerçekleşir. Dolayısı ile hasadı yapılan ve piyasaya sürülen balıklarda herhangi bir kanama belirtisine rastlanmaz..

Balıkların ventral bölgelerindeki (pektoral yüzgeçten anüsüne kadar olan kısım/alt kısmı), ağız kenarlarındaki ve yüzgeçlerindeki kırmızılık bu hastalığın nüksetmesinin bir belirtisidir.

Kısaca; bir balık reyonunda gördüğünüz balıkta herhangi bir kan sirayeti durumu normal değil anormal bir durumdur. Çünkü balıkta kanama olmasını gerektirecek herhangi bir müdahalede bulunulmaz.
Yan bilgi; bazı uyanık balıkçılar balıkların yüzgeçlerine kırmızı mürekkep sürerek tazeymiş gibi gösterebilirler. Bunu da eklemiş olayım

Saygılar.
__________________

Lütfen avcılık, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili genel sorularınızı özel mesaj ile sormayınız. Herkesin yararlanabilmesi için konular içinde soru yöneltiniz...


Cem | 0 RH+ | İzmir | 20 Nisan

Forum kurallarına ulaşmak için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
İmza ayarlarınızı düzenlemek için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]

xnode Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-06-2010, 08:19   #10
Anıl ÜNALAN
Coast Guard.
 
Anıl ÜNALAN kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 30.08.05
Şehir: İzmir...
Mesaj Sayısı: 3.158
Varsayılan

Teşekkürler Cem abi bu konu hakkında ufakta olsa bilgiye sahiptim şimdi daha ayrıntılı ve kaynaklanma sebebini bilerek hastalığı tanıyorum
__________________
0 Rh (+)
ANIL ÜNALAN
EŞREFPAŞA/İZMİR
Telefon : 05058552330
Ziraat Teknikeri

Anıl ÜNALAN Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla

Sosyal Paylaşım

Konu Araçları
Görünüm Modları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıtlar Son Mesaj
malzeme alırken aman dikkat edin kekeme Tanışma 10 05-04-2009 02:45
Lütfen Biraz Dikkat Edin. ufukbayram TARTIŞMA, SOHBET ve HABERLER 5 02-06-2008 11:02
Anne Babalar Lütfen Dikkat! er35han SAĞLIK 8 27-05-2008 21:23
tekne alırken nelere dikkat etmeliyiz? makalele TARTIŞMA, SOHBET ve HABERLER 2 02-10-2007 15:09


Saat 07:16.