Geri Git   RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI > Amatör Balık Avı Genel Bilgiler > Tabiatı ve Canlıları Koruma
Yanıtla
 
Konu Araçları Görünüm Modları
Eski 19-07-2012, 08:11   #1
Burhan Reis
Oltacı
 
Burhan Reis kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 18.07.12
Yaş: 59
Mesaj Sayısı: 21
Varsayılan Gelecek nesillere balık bırakmak istiyormusunuz.

GELECEK NESİLLERE BALIK BIRAKMAK İSTİYOR MUSUNUZ ?

Dünya nüfusunun beslenmesinde giderek yetersiz hale gelen tarım ürünlerinin dışında gıda kaynakları arayan araştırmacılar en güvenilir kaynağın su ürünleri olduğunu vurgulamaktadırlar.Genel olarak bütün su ürünleri besin değeri yüksek gıdalardır.

Balıkçılık gerek şimdiki ve gerekse gelecek nesiller için önemli bir hayat kaynağıdır. Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Sirküler hedeflenen amaçlar şunlardır:

İdeal ve kararlı avlanma usül ve esaslarını belirlemek, su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak sürekli yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını koruyarak devamlılığını sağlamak, üretimi ve su ürünleri ihracatını artırmak, su ürünleri sektörü içinde yer alanların, balıkçıların kalkınmasını sağlamak, toplumun gıda ihtiyacını karşılamaktır.

Sularda yaşayan balıklar ve diğer canlılar bitmez tükenmez değildir. Bir yerde onlarda tükenme durumundadırlar. Dolayısıyla avcılık yapılırken muhakkak surette bunlarında sınırlı olduğu ve belli bir noktadan sonra tükenecekleri bilinmelidir.

Bir stoktan avlanılan balık sayısı,o stokun yıllık doğal artış oranını geçmemelidir. Bu şekilde yapılan avcılığa stokun tüketilmeden kullanımı denir. Balık stoklarının üremeyle çoğalmalarına engel olan tüm avcılık faaliyetleri zararlı avcılık kapsamına girer.

Aşırı avcılık sonucunda; Balıklara üreme şansı tanınmadığından stoklar sürekli azalmıştır. Cinsi olgunluğa gelmemiş küçük balıklar avlanmıştır. Balık boylarında küçülmeler, avlanma periyotlarında kısalmalar olmuştur. Denizdeki canlılar arasındaki denge bozulmuştur.

SU ÜRÜNLERİNDE BOY VE ZAMAN YASAKLARINA NEDEN GEREK DUYULMUŞTUR

Karlı bir balıkçılıkta bir balığın avlanabilmesi için,en azından ömründe bir kez döl vermiş olması yani yumurta veya sperm bırakmış olması gereklidir. Bir su kaynağında yaşayan tüm türlerin ilk yumurtayı bıraktıkları yaş, ağırlık ve boy tespit edilmiştir. Pratik olması bakımından bu hususta daha çok boy kullanılmaktadır. Ayrıca her balık türü yılın tüm aylarında avlanamazlar. Belirli zamanlarda bunlar için belirli süreler avlanma yasakları getirilmiştir.
Bu zaman süresi balıkların yumurtlama zamanlarıdır. Her balığın bir yumurtlama zamanı vardır. Genel olarak Nisan-Eylül arasında avcılık yasaklanmaktadır.Bu zaman aralığı balıkların yumurtlama zamanlarıdır. Amaç; balıklara üreme, çoğalma şansı tanınmasıdır.

Balıkçılığımızın kalkınabilmesi için özellikle düzenli,dengeli bir avcılığın yapılması gereklidir. Stok dengesi ancak böyle sağlanabilir. Aşırı,kaçak ve mevsimsiz avcılıktan vazgeçilmesi şarttır. İdeal avcılıkta stok sabit kalmalı ve zarar görmemelidir. Stoktan dengeli avcılık yapılarak tabii ölümün sıfır olması sağlanmalıdır. Stoktan sadece üreme ve büyüme yoluyla gelenler avlanmalıdır.

Eğer gelecek nesilleri düşünüyorsanız; yukarıdaki şartları sağlamak ve uygulamak durumundasınız. Günlük değil geleceği düşünerek hareket etmelisiniz. Amaç sadece günü kurtarmak olmamalıdır. Av yasaklarını etkin biçimde kontrol altına almada üzerinize düşen görevi yapmalısınız. Balıkçı olarak size düşen görev sadece denizde ne varsa avlamak değildir. Aynı zamanda geçiminizi sağladığınız bu kaynağı korumak olmalıdır.

Unutmayınız; ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usül ve esaslarına uyunuz. Bunu başaracak, gerçekleştirecek bilinci mutlaka kazanmalıyız.


SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA AVLANMA VASITALARINA NEDEN YASAKLAR GETİRİLMİŞTİR

Balıkçılık yönetiminde esas amaç;balıkçılık kaynaklarının tahrip edilmeden,verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.Bakanlıkça denizlerde ve iç sularda ticari ve sportif amaçlı su ürünleri avcılığına bazı sınırlamalar ve yasaklamalar getirilmektedir. Böylece avcılık bir disiplin altına alınarak balık ve diğer su ürünleri korunmaktadır.

Balıkçılıkta her av malzemesi her yerde kullanılamaz.Bunlar içinde zaman,yer,ağ gözü açıklığı,kullanma derinliği ve tür kısıtlamaları getirilmiştir.Her balık türü için ayrı ayrı ağ gözü büyüklükleri tespit edilmiştir.1. MANYAT : .
Manyatlar,kurşun yaka ağırlığı,yüzdürücüleri su altına çekebilecek ağırlıkta hazırlandığından derin sulara bırakıldığında dip trolü görevi yapabilme özelliğine sahiptir. Normal boyutlarda bir sürütme ağı denize uzatılıp kıyı istikametinde çekildiğinde 40 dekar düzeyinde bir alan taraması yapar.Yapılan araştırmalarda;kıyı sürütme ağları ile yapılan avcılık sonunda yakalanan yavru balıkların av kompozisyonu içindeki oranı % 5-35 arasında değişmektedir.Bu oranın oldukça yüksek olması ülke balıkçılığımızın geleceği açısından önemlidir.Bu tespitte manyatın yasaklanan dönemde kullanılmasının ortaya çıkardığı mahsurları göstermektedir.

2. ALGARNA : Tekneye alınan sürütme ağlarından olan algarna; deniz zeminini kazıyarak canlıların zeminden kaldırılmasını ve gemiye alınana kadar haznesi içinde depolanmasını sağlar.İlimizde deniz salyangozu avcılığında kullanılan algarnanın;15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında kullanılması yasaktır.Bu zamanın dışında ise ancak Sirküler’de belirtilen şartları taşımak ve izin almak suretiyle avcılıkta kullanılmasına müsaade edilir.

Yapılan araştırmalarda algarnaların; balıkçıların ağlarına zarar verdiği,balıkların bulunduğu ortamı terk etmelerine sebep olduğu, denizdeki diğer dip canlıları ve yavru balıkları da avlayarak ileride telafisi mümkün olmayan tahribatlara neden olduğu, tür seçiciliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. TROL :

Dip trol ağları yasakyer ve zamanlarda denizde bulundurulamaz.Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz.Yasak yerlerden geçen gemilerin güvertesinde kuru toplanmış durumda ve mühürlü nakledilebilir.

Dip trol ağları deniz zeminine temas ederek sürütülür ve dip balıklarının avcılığında kullanılır. Trol, kullanıldığı sahadaki tüm canlı materyali toplar ve kontrolsüz kullanıldığında faydasından çok zararı olmaktadır. Tür seçiciliği yoktur. Trol ağları kurala uygun çekilmediğinden, torba kısımdaki materyal ağ gözlerine blok etkisi yaparak tıkanmalara neden olur. Bu da çok küçük balıkların dahi ağda kalmasına sebep olmaktadır.

4. ÇEVİRME AĞLARI : Bütün karasularımızda 15 Nisan -1 Eylül tarihleri arasında mekanik güç kullanan veya kullanmayan çevirme ağları (Gırgır v.b.) ile her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda mekanik güç kullanılan gırgır ağları ile 10 kulaç (18 m),mekanik güç kullanılmayan gırgır ağları ile 6 kulaç (11m) derinlikten daha sığ sularda avcılık yapılması yasaktır. Ancak; 12 kulaç derinliğine kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen ve mekanik güç kullanmayan ağlarla avcılık dönem boyu serbesttir.

5-TIRIVIRI


TIRIVIRI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı adına 17.03.2005 tarih ve B.050.İLİ.00.60001-106.1617/ 1545 sayılı ve 2005/28 sayılı genelge ile ve İl İdaresi Kanununun 9. maddesi gereğince tırıvırı. Paraşüt adı verilen av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, kullanılması ve satışı konusunda 81 il valiliği tırıvırıya yasak getirdi.

ÜLKE GENELİNDE YASAKLAMA KARARI

Rastgele Balıkçı Amatör olta Balıkçıları derneği yetkililerinin, 2005 yılı Ocak ayının 13. günü. Saat 15 de İçişleri Bakanından randevu alarak, Bakanlıkta Müsteşar ve yardımcısı ile yapılan görüşmeler netcesinde Tırıvırının Tüm ülkede yasaklanması ile çalışmalar başlatılmış oldu. Bunun sonucu olarak mart ayında İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yolladığı genelge ile TIRIVIRI satışının 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNUNUN 9. MADDESİ GEREĞİ YASAKLANMASI konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istendi.

TEBLİĞDE YASAKLAMA
Ticari Amaclı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/1 Numaralı Tebliğ ve Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğde yasaklama aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır.

" Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır."

Bu konuda üzerimize düşen aynı hatırlatmayı tekrar yapmamız gerekiyor.
AMATÖR BALIK AVCISI ARKADAŞLAR LÜTFEN BU ARACI KULLANMAYIN, KULLANANLARA ZARARLARINI ANLATARAK İKNA ETMEYE ÇALIŞIN. UYARIN.
GEREKİRSE ÇEKİNMEDEN YETKİLİLERE İHBAR EDİN.
İhbarlarınızı değerlendirmekle yükümlü ve yetkili birimler Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler ve Tebliğlerde geçtiği şekilde aşağıya aktarılmıştır.


Koruma ve Kontrolle Görevli Olanlar
Madde 16.-
(Su Ürünleri Kanunu- Madde 33)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adlî mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

AVLANMA ARAÇLARINI BELİRLİ ZAMANLARDA YASAKLAMANIN NEDENLERİ ŞUNLARDIR

Manyat, algarna, çevirme ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılmasının yasaklandığı 15 Nisan-1 Eylül arası önemli balık türlerinin yumurta bırakma zamanlarıdır. Bu zaman aralığında barbunya, istavrit, hamsi, kalkan, kefal , palamut ,tekir, minekop-kötek, mersin, tirsi, izmarit gibi balıklar üremek, çoğalmak amacıyla yumurta ve sperm bırakmaktadırlar. Özellikle mezgit, mersin balığı, deniz alası, kalkan gibi balıklar yumurtalarını ortalama 1-20 metre derinliğe bıraktıklarından mekanik güç kullanılan ve kullanılmayan gırgır ağlarına yukarıda belirtilen zamanlarda derinlik sınırlaması getirilmiştir.

Görüldüğü üzere yasaklama getirilen dönem su ürünlerinin üreme zamanlarıdır. Eğer bu zamanlarda bunlara üreme şansı verilmez ve avlanırsa denizlerde stoklar sürekli azalacak ve günün birinde bitecektir.Esas olan stoku sabit tutarak üreme ve büyüme yoluyla stoğa dahil olanları zamanında avlamaktır.

Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde atık vaziyette her türlü av malzemeleri, teçhizat, Alet ,edavat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. Ayrıca bomba, dinamit, torpil, kapsül, öldürücü ve uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ile avcılık ve sulara zararlı ve zehirli atıklar dökülmesi yasaktır.

Avlanma usul ve esaslarına, yasaklara uymayan kişileri en yakın Tarım il ve İlçe Müdürlüğü, Emniyet (155),Jandarma (156), Sahil Güvenlik (158) teşkilatına bildiriniz. Geleceğimiz olan su ürünleri zenginliğimizi hep birlikte koruyalım. Lütfen ”Bana ne”cilikten vazgeçelim.

Ağınızdan ,oltamızdan ve soframızdan balık eksik olmasın.

Her şey gönlünüzce olsun oltalarınız ve ağlarınız balık dolsun.
__________________

Burhan Önen
BANDIRMA.
Burhan Reis Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
Eski 20-07-2012, 00:02   #2
MAVİ FENER
Kaptan
 
MAVİ FENER kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 13.06.09
Yaş: 69
Mesaj Sayısı: 2.241
Exclamation

Reisim;
Paylaşımın ve el emeğin için çok teşekkür ederim....
Evet mutlaka yasalara uymak zorundayız...Her konuda olduğu gibi....
__________________
İyi günler, bol güneşler dilerim.
Üstad Kaptan
Nuri DENİZ
İstanbul - 1949
İTÜ /Kimya ve İşletme Müh.


MAVİ FENER Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla

Sosyal Paylaşım

Konu Araçları
Görünüm Modları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıtlar Son Mesaj
Deprem istatistiği gelecek büyük depremi işaret eder mi? bnymnblr TARTIŞMA, SOHBET ve HABERLER 6 08-03-2010 08:58
Sigarayı Bırakmak uzman SAĞLIK 62 03-01-2006 01:27


Saat 16:34.