Geri Git   RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI > RASTGELSİN HAKKINDA > Resmi Avcılık Duyuruları

Resmi Avcılık Duyuruları Sirküler, yasaklar ve benzeri konular...
Yanıtla
 
Konu Araçları Görünüm Modları
Eski 18-08-2012, 22:09   #1
ustam18
Kaptan
 
ustam18 kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 09.05.11
Yaş: 57
Mesaj Sayısı: 670
Varsayılan 3/2 Numaralı Tebliğ / Amatör Balıkçılığı Düzenleyen Tebliğ (2012 - 2016)

Tam versiyonu için resmi gazeteye bakabilirsiniz...
([Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....])

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2012/66)

BİRİNCİ BÖLÜM
..50000 karekter uyarısı olduğundan silinmiştir


..
(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
c)Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.
(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;
a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;
1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,
2) İl/ilçe müdürlüklerinden alacakları, en fazla üç gün geçerli izin kapsamında,
b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın;
1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,
2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,
avlanabilirler.
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. Bunlara iki yıl süre ile yeni belge verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi ek-3’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar
MADDE 7 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
Çizelge 1 - İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar
Adı Latince adı Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı Oncornhychus mykiss Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
Turna Esox lucius Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
Tatlısu levreği Perca fluviatilis Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
MADDE 8 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.
Çizelge 2 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar
Adı Latince adı Gerekçesi
Güneş levreği Lepomis gibbosus Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanı Tilapia sp. Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları Carassius sp. Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia Ghambussia sp. Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)
Pseudorasbora parva Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir
Gümüş Atherina
boyeri Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

Yemlik balıklar
MADDE 9 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.
Çizelge 3 - Yemlik balıklar
Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı
Çaça Sprattus sprattus Ot balığı Phoxinus phoxinus
Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica
İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella aurita
İstavrit Trachurus sp. Sardina pilcardus
İzmarit Maena smaris Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus
Noktalı inci balığı Alburnus bipunctatus Tatlısu kolyozu Chalcalburnus mossulensis

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
(3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.
(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.
(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.
(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.
(7) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.
Avlanması yasak olan türler
MADDE 10 – (1) Çizelge - 4’te yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları tamamen yasaktır.
Çizelge 4 - Avlanması tamamen yasak olan türler
Türler Latince adı Türler Latince adı
Deniz alası Salmo trutta labrax Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa
Büyük camgöz
(Kum) köpek balığı Carcharhinus plumbeus Kırmızı mercan Corallium rubrum
Siyah mercan Gerardia savaglia
Güneşlenen
köpek balığı Cetorhinus maximus Kırmızı yıldız Asterina pancerii
Köpek balığı Galeorhinus galeus Minare Cerithium vulgatum
Dikburun köpek
balığı Lamna nasus Şeytan minaresi Gourmya yulgata
Mersin balıkları Acipencer spp. Deniz kulağı Haliotis lamellosa
Deniz
kaplumbağaları Caretta caretta, Pina Pinna nobilis
Chelonia mydas Mühreler Lamellaridae
Dermachelys coricea Maya Maia squinado
Trionyx triunguis Fok Monachus monachus
Ot sazanı Ctenopharyngodon idella Deniz atı Hippocampus hippocampus
Deniz çayırları Posidonia oceanica Ticari deniz
süngerleri Spongia officinalis
Zostera nolti Spongia agaricina
Yağlı balık Garra rufa Hippospongia communis
Beni balığı Cyprinion macrostamus Yunus ve Balinalar Catecea

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 11 – (1) Çizelge - 5’te avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.
Çizelge 5 - İçsu balıkları
Türler Latince adı Boy Limiti
(en az) Günlük Limit
(en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet
Sazan C. carpio 40 cm. 5 adet
Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet
Sudak S. lucioperca 26 cm 10 adet
Tatlısu levreği P. fluviatilis 18 cm. kg
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg
Siraz Capoeta.sp 20 cm. kg
Turna Esox lucius 40 cm. 5 adet
Yayın Silurus glanis 90 cm. 1 adet
Karabalık Capoeta trutta 22 cm. 10 adet
Fırat turnası Luciobarbus esocinus 50 cm. 1 adet
Maya Luciobarbus xanthopterus 50 cm. 1 adet
Şabut Barbus grypus 45 cm. 1 adet
Diğer türler ----- Yok kg

(2) Çizelge - 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.
(5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
(7) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-A-1).
Çizelge 6 - Zaman yasakları
Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem
Sazan (C. Carpio)
Kadife (Tinca tinca)
Şiraz (Capoeta.sp)
Yayın (Silurus glanis)
Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)
(Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)
Diğer türler
Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye 1 Mart
1 Haziran
Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak 15 Mart
15 Haziran
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat 1 Nisan
1 Temmuz
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van 15 Mayıs
15 Ağustos
Doğal alabalık (Bütün türler) Tüm Bölgeler 01 Ekim-01 Mart
Gökkuşağı alabalığı ( O. Mykiss) Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Yok
( Orman içi sular hariç)
Sudak ( S. Lucioperca) Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği ( P. fluviatilis ) Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan
Turna ( Esox lucius) Tüm Bölgeler 15 Aralık-31 Mart
Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus) Akarsular YokDenizlerde avlanabilecek türler
MADDE 12 – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.
Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler
Türler Latince adı Boy/ağırlık
limiti
(en az) Günlük limit
(en fazla)
Akya Lichia amia 30 cm 3 adet
Ahtapot Octopus vulgaris 1 kg 3 adet
Barbunya Mullus barbatus 13 cm Kg
Çipura Sparus aurata 20 cm Kg
İstavrit Trachurus trachurus 12 cm Kg
Kalkan Scopthalmus sp. 45 cm 2 adet
Kefal Mugil sp. 20 cm Kg
Kılıç Xiphias gladius 125 cm 1 adet
Kolyoz Scomber japonicus 18 cm Kg
Levrek Dicentrarchus labrax 25 cm Kg
Mercan Pagellus erythrinus 15 cm Kg
Orkinos (Ton) Thunnus thynnus 90 cm 1 adet
Palamut Sarda sarda 25 cm Kg
Pisi Pleuronectes limanda 20 cm Kg
Sinagrit Dentex dentex 35 cm Kg
Tekir Mullus surmuletus 11 cm Kg
Uskumru Scomber scombrus 20 cm Kg
Uzun kanat orkinos Thunnus alalunga 60 cm 1 adet
Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus 45 cm 2 adet
Karagöz Diplodus vulgaris 18 cm Kg
Lagos Epinephelus aeneus 45 cm 3 adet
Lüfer Pomatomus saltatrix 20 cm Kg
Orfoz Epinephelus guaza 45 cm 3 adet
Sargos Diplodus sargos 21 cm Kg
Diğer türler ----- Yok Kg

(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.
(5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.
(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar
İçsularda amatör avcılık
MADDE 13 – (1) Ek-4’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-5’te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
(3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.
(7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(8) 1 km2’den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
(9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
(10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
(13) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.
a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.
ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık
MADDE 14 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınmak suretiyle yapılır.
(2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.
(3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.
(4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.
(5) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.
Denizlerde amatör avcılık
MADDE 15 – (1) Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.
(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
c) Sualtı tüfeği ile orfoz veya lagos türlerinden günlük olarak en fazla 1 adet avlanabilir.
(5) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar
Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 16 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-A-2);
1) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11' 15'' N- 29° 36' 17'' E), (36° 11' 12'' N- 29° 36' 40'' E), (36° 11' 49'' N - 29° 37' 01'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,
2) Beşadalar mevkiinde; (36° 10' 03'' N - 29° 37' 31'' E), (36° 09' 10'' N - 29° 36' 50'' E), (36° 08' 52'' N - 29° 36' 59'' E), (36° 09' 05' N - 29° 38' 08'' E), (36° 09' 25'' N - 29° 38' 29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,
3 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09' 33'' N - 29° 46' 40'' E) ve (36° 09' 19'' N - 29° 46' 36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
4) İnceburun mevkiinde; (36° 11' 04'' N - 29° 39' 02'' E) ile (36° 11' 00'' N - 29° 38' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
5) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766') koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda,
6) Kekova Adası mevkiinde;
- (36° 10' 32'' N- 29° 52' 45'' E) ile (36° 10' 27'' N - 29° 52' 46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
- Karalos Limanı içinde; (36° 10' 58'' N- 29° 53' 26'' E) ile (36° 10' 59'' N- 29° 53' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
b) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagününde; İskele Mahallesi Gavurini mevkii (36°16' 09'' N- 30° 03' 36'' E) ile Beymelek Balıkburnu mevkii (36° 16' 03'' N - 30° 02' 41'' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan lagün alanında, denizle lagünün bağlantısını sağlayan mendirek içi kanal ile kanal çevresinde ve Acıgölde (Harita-A-3),
c) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36° 06’ 26’’ N - 33° 06’ 40’’ E) , (36° 06’ 00’’ N - 33° 07’ 10’’ E), (36° 05’ 17’’ N - 33° 05’ 31’’ E), (36° 06’ 09’’ N - 33° 05’ 46’’ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-A-4),
ç) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599'N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), ( 36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-A-5),
(d) Hisarönü Körfezinde (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-6);
1) (36° 46.087' N- 28° 06.104' E), (36° 46.243' N - 28° 06.753' E), (36° 46.507' N - 28° 06.789' E), (36° 46.450' N - 28° 07.361' E ), (36° 45.072' N - 28 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
2) (36° 46.361' N – 28° 02.223' E) ile (36° 46.366' N- 28° 02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,
3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36° 44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N - 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,
4) Kargı Koyunda, (36° 42.114' N - 27° 41.155' E) ile (36° 41.824' N - 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda,
e) Gökova Körfezinde (Harita-A-7);
1) Akbük Limanında; (37° 01.431' N - 28° 06.863' E) ile (37° 02.108' N - 28° 06.915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,
2) Akyaka’da; (37° 03.041' N - 28° 18.600' E) ile (37° 01.461' N - 28° 18.598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç),
3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943' N - 28° 13.242' E) ile (37° 00.153' N - 28° 14.761' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,
4) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; (36° 58.938' N - 28° 11.818' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56.886' N - 28° 11.594' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç,
5) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda,
6) Bördübet Limanında; (36° 49.740' N - 28° 02.668' E) ile (36° 48.080' N - 28° 03.183 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,
f) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait (38° 49.476’ N - 26° 55.284’ E), (38° 49.614’ N - 26° 55.008’ E), (38° 49.225’ N - 26° 54.735’ E), (38° 49.107’ N - 26° 54.975’ E) koordinatlar arasında kalan alanda (Harita-A-8),
g) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N - 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N - 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-A-9),
ğ) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde; yapay resif bloklarının bulunduğu aşağıdaki alanlarda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-10),
1) (39° 33.531' N - 26° 40.241' E), (39° 32.850' N - 26° 40.350' E), (39° 33.118' N - 26° 42.450' E), (39° 33.750' N - 26° 42.450' E ) koordinat noktaları arasında kalan alanda,
2) (39° 34.079' N - 26° 48.955' E), (39° 33.754' N - 26°48.834' E), (39° 33.392' N - 26° 49.905' E), (39° 33.591' N - 26° 50.023' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda,
h) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-A-11),
su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24/9/2001 tarihli ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 17 – (1) Ek-4 ve ek-5’te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.
Genel hususlar
MADDE 18 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.
(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
(6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler ve Yasak Kararları
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.
(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
Cezalar
MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.
(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.
(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari yaptırım kararları verilir.
Yasak kararları
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 22 – (1) 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğ (Tebliğ No:2007/44) ile 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2016 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

HARİTALAR
Harita-A-1


Harita-A-2

Harita-A-3 Harita-A-4
Harita-A-5

Harita-A-6

Harita-A-7
Harita-A-8 Harita-A-9


Harita-A-10

Harita-A-11Ek- 1
Amatör balıkçı belgesiEk-2
Misafir Amatör Balıkçı BelgesiEk- 3
Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi


Ek – 4

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR
ADANA Akyatan, Tuzla gölleri.
Hakkıbeyli Göleti.
ADIYAMAN Gölbaşı Azaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri.
Kahta Dot, Mülk göletleri.
AĞRI Balık Gölü.
AMASYA Bayırlı, Yedikır barajları.
ANKARA
Beypazarı Dikenlidere, Eğriova Göleti.
Çubuk Karagöl Göleti.
Çamlıdere Çamkoru Göleti.
Güdül Sorgun Göleti.
Süvari Çayı.
Şereflikoçhisar Şereflikoçhisar Barajı.
ANTALYA Gazipaşa Bıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları.
Elmalı Avlan Gölü.
Alanya Üzümdere.
Alara Çayı.
ARTVİN Merkez Hatila Deresi.
Borçka Karagöl, Kokolet ve Uğur dereleri.
Ardanuç Meşeköy Deresi.
Şavşat Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.
BALIKESİR İvrindi Altıeylül, Çaparlı, Çarkacı, Patlak (Yeşilköy) göletleri.
Edremit Fındık Çayı ve yan kolları, Karakütük Deresi ve yan kolları.
Kızılkeçeli Deresi ve yan kolları, Köprüdere ve yan kolları.
Şahin Deresi ve yan kolları, Zeytinli Deresi ve yan kolları.
BİNGÖL Merkez Gayt ve Göynük çayları.
BİTLİS Nemrut Gölü.
BOLU Merkez İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl,
Seringöl, Sülük Gölü, Karadere
Gölcük Göleti (Özel Avlanma izni hariç)
Yedigöller Büyükgöl (Özel Avlanma İzni hariç)
Deringöl (Özel Avlanma İzni hariç)
Ayıkaya, Karadere, Etlen dereleri, Çalderesi ve kolları
Mengen Geyik gölü, Hızardere, Şirinyazı Göleti.
Kıbrıscık Karagöl.
Göynük Sünnet Gölü.
Mudurnu Abant Gölü (Özel Avlanma İzni hariç)
BURSA Osmangazi Aras Dere.
ÇANAKKALE Bayramiç Handeresi, Ayazma Deresi.
ÇANKIRI Çerkeş Ağılı Deresi ve kolları, Beşir Deresi ve kolları.
ÇORUM Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri.
DENİZLİ Adıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi.
ERZİNCAN Merkez Erzincan Barajı (Göyne).
İliç Çaltı, Karabudak Çayı.
Çayırlı Büyükyayla Çayı.
Refahiye Çimensuyu, Karanlıkdere, Korudere.
ESKİŞEHİR Kunduzlar Barajı, Yapıldak, Kanlıpınar göletleri.
GİRESUN Dereli Çamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü.
Eynesil Dizgine Deresi.
Bulancak Aygır Gölü.
GÜMÜŞHANE Merkez Edire Deresi.
Torul Çitderesi ve kolları. Köstere, Yücebelen göletleri.
Şiran Akbulak Deresi.
Kelkit Balahor Deresi.
Kürtün Y. Kürtün Deresi ve kolları.
HATAY Kırıkhan Gölbaşı Gölü.
ISPARTA Ş.karaağaç Hizardere, Pınargözü Deresi.
MERSİN Çamlıyayla Kadıncık Deresi.
Anamur Sultansuyu Çayı.
Tarsus Cehennemdere ve Cocak Deresi.
İSTANBUL Çatalca Motordere, Ormanlıdere Çilingöz Deresi, Danamandıra Göleti.
Eyüp Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide Sultan 2, II.Mahmut bendleri, Ayvat Deresi.
Odaiçi Deresi, Göktürk göletleri.
İZMİR Selçuk Barbun, Gebekirse gölleri.
Menderes Tahtalı Barajı.
KARS Sarıkamış Keklikderesi, Kızılçubuk Deresi.
KASTAMONU Merkez Taşlık Göleti.
Küre Andaz, Küre dereleri.
Tosya Kös Çayı, Kösençayırı ve Kas göletleri.
İnebolu Ezine, İlişi, Zerva çayları
Araç Tuzaklı Göleti.
Taşköprü Karadere Barajı.
İhsangazi Obruk, Kızıleller, Sarıpınar köyleri sınırları içerisinde yer alan bütün dereler ve kolları.
KAYSERİ Akköy ve Karakuyu göletleri.
KIRKLARELİ Vize Kazandere, Pabuçdere, Yenesuyu.
Demirköy Velikadere.
KOCAELİ Serindere, Kirazdere, Çınarlıdere, Kireçlidere, Çataldere, Aksığındere. (01.01.2014 tarihine kadar)
MALATYA Doğanşehir Karanlıkdere, Sürgü Çayı.
K.MARAŞ Merkez Fırnız Çayı.
Göksun Terbüzek ve Kömürsuyu.
Ekinözü Nergele Çayı.
Çağlayancerit Göksu Çayı.
Elbistan Söğütlü Çayı.
MUĞLA Sülüngür Gölü.
MUŞ Merkez Dağdap ve Çobandağ gölleri, Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri.
Bulanık Haçlı ( Kazan) Gölü.
NEVŞEHİR Acıgöl Tatlarin Barajı.
Avanos Ayhanlar Barajı.
NİĞDE Merkez Gebere Barajı.
Altunhisar Altunhisar Göleti.
ORDU
Kabadüz Aliçin, İkidere, Tekmezar, Şıh, Maden dereleri.
Akkuş Ormancık Deresi, Karadere.
RİZE Fındıklı Sümer, Arılı dereleri.
Ardeşen Durak Deresi.
Çamlıhemşin Elevit, Kavron, Palovit ve Yukarışimşirli dereleri.
İkizdere Anzer ve Cimil dereleri, Yedigöller.
SAKARYA Hendek Aksu, Göksu, Gölceağaç, Kiliselik, Kocakoyak, Kurtköy dereleri.
Kurtköy Barajı, Gölyayla Gölü.
Sakaoğlu ve Uludere dereleri.
Geyve Akçay, Gümüşdere.
Taraklı Karagöl Yaylası, Kayaboğazı göletleri.
SİNOP Erfelek Erfelek Şelalesi ve kolları. Dilbar Deresi.
Himmetoğlu çayları.
Ayancık Yemişli Çayı. Akgöl Gölü.
Merkez Keçideresi, Sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti.
SİVAS Merkez 4 Eylül Barajı.
Gürün Gökpınar Gölü.
Hafik Pusat Özen Barajı.
Divriği Mursal Barajı.
TEKİRDAĞ Saray Sultanbahçe Barajı Sultanbahçe Deresi.
Hayrabolu Temrezli Göleti.
TOKAT Ataköy Barajı, Zinav Gölü, Hampınarı, Çamaltı, Akbelen, Aşağı Güçlü Deresi, Bebek dereleri, Boldacı, Büget, Güzelbeyli, Karacaören göletleri.
TRABZON Çaykara Binömer Gölü, Balıklıgöl. Balastal Deresi.
Arsin Yanbolu Deresi.
Hayrat Maki Deresi.
Sürmene Manahoz Deresi.
Maçka Meryamana Deresi ve kolları.
Çaykara-Of Solaklı Deresi.
UŞAK Banaz Baltacı Göleti.
ZONGULDAK
Gümeli, Kaymak, Kızılağaç, Kocaman, Köpek ve Manzut dereleri. Dokuzsudere ve kolları. Gülüç ve Ulutan göletleri.
Akçasu, Buldan, Davulga dereleri.
KIRIKKALE Ahıllı, Beyobası, Cinali, Sarıkızlı ve Faraşlı göletleri.
BARTIN Merkez Çobanoğlu Göleti.
Ulus Derbentdere (Yemişen Çayı).
ARDAHAN Posof Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü. Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.
Hanak Kasrit Deresi. Çengelek Suyu.
Merkez Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).
YALOVA Termal Karapınar, Nacaklı, Gökçedere.
KARABÜK Yenice Karakaya, Kızılkaya, Karataş dereleri. İncedere, Aksudere, Şimşirdere, Bakrazderesi.
Safranbolu Kirpederesi.
Eflani Eflani Baraj Göleti (Özel avlanma izni hariç).
Merkez Örencikdere.
DÜZCE Merkez Efteni Gölü (Özel avlanma izni hariç).
Akçakoca Karadere, Deredibi dereleri.
Yığılca Sarıdere, Işıyan dereleri.
Gölkaya Hızar, Tez, Yılankaya, Ilıca dereleri.

Ek – 5

AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR
İLİ İLÇESİ AKARSU ADI YASAK SINIRLARI
ADANA Pozantı Çakıt Suyu Kaltaroğlu Deresinin Çakıt Suyuna birleştiği yerden, Kulmağara mevkiine kadar 8 km' lik kısım.
ANTALYA Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım.
Akseki Manavgat Çayı Çayın doğduğu Alihoca Değirmeni mevkiinden başlayarak ırmak boyunca Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kalan Gerdeme bölgesine kadar olan hat.
Alanya Alara Çayı Kalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge.
Kargı Çayı Çayın doğuş noktası olan Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Taşatan Deresinin Derince deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.
Dim Çayı Çayın doğuş noktasından başlayarak akış istikametinde Dim Bucakköyde bulunan köprüye kadar olan bölge.
Sapadere Çayı Çayın doğuş noktasından başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali Mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar.
Boyalıçay,
Kırgeçit Deresi, Kocadere,
Akçay Deresi, Gökçesu Köprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak Mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit Deresi, Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısmı.
Gazipaşa Direnli Çayı Çayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde Kabakbükü mevkiisine kadar.
Karaman Çayı Aşağı Karaman Mahallesinden Doyran Çayı ile birleştiği yere kadar olan bölümü.
ARTVİN Borçka Atanoğlu Deresi Karagöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan kısmı.
Yusufeli Barhal Deresi Altıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım.
Şavşat Meydancık Papart Deresi Dere kaynağından başlayıp Taşköprü Mahallesine kadar olan kısım.
BİTLİS Merkez Bitlis Çayı Bitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısmı.
DENİZLİ Çameli Kanlıçay Deresi Elmalı Köyü Cevizlik Mahallesi Köprüsü ile Kirazlıyayla Köyü Kanlıçay Mahallesi Alanlar mevkii arasında kalan 6 km’lik kısmında.
GİRESUN Merkez Deregözü Deresi Melikli-Okçu Köyü arasındaki derenin kaynağa kadar olan kısmı.
Bulancak Bicik Aydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısmı.
Elmalı Pazarsuvu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.
Dereli Aksu Deresi İkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar.
Tamdere Kümbet sapağından kaynağına kadar.
Görele Eğe Deresi Çanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.
Görele Deresi Çatak Kırığından kaynağına kadar.
Espiye Ekindere Ayvatdere’den Çakrağa kadar.
Şebinkarahisar Koruşundere Asarcık Deresinden kaynağına kadar.
GÜMÜŞHANE Merkez Yeşilyurt Deresi Hayeske Köyünden, Mescitli Köyüne kadar.
Karamustafa Deresi Karamustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısmı.
Şiran Mertekli Deresi Karaşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar.
Torul İkisu Deresi Yağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar.
Musalla Deresi Hasköy’den Kocadal Köyüne kadar.
Nivene Deresi Gülaçar Köyü ile Artabel gölleri arasında kalan kısmı ile Kalis Alabalık Üretim Tesisi ile Kalis Yaylasına kadar kalan kısmı.
Kelkit Çambaşı Deresi Kirazlıdere birleşiminden Sögütlüdere birleşimine kadar.
ISPARTA Sütçüler Kartoz Çayı Suyun çıktığı noktadan (Pınargözü) akış istikametine İbişler Köyü Aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne kadar
Aksu Aksu Çayı Suyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan Mağarası Köprüsüne kadar.
Katip Deresi Karacahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar.
MERSİN Bozyazı Bozyazı Çayı Bozyazı Çayı kaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar
Anamur Dragon Çayı Anamur- Dragon Çayı- Alaköprü mevkiinden-
Sugözü Köyüne kadar olan kısım.
Çamlıyayla Kadıncık Deresi Doğuş noktasından Olukkoyağı Köprüsüne kadar
olan kısım ile Cehennem Deresi doğuş noktasından Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım.
K.MARAŞ Elbistan Söğütlü Çayı Ceyhan Nehri kaynağından Kalealtı Köprüsüne kadar olan kısmında.
KASTAMONU Merkez Karanlıkdere Kaynağından Bostan Köyüne kadar 8 km’lik kısım.
Karasu Çayı Kaynağından Terzi Köyüne kadar 10 km’lik kısım.
Araç Soğuksu Deresi Kaynağından itibaren Hızar Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.
Dümbelek Deresi Kaynağından itibaren Araç Çayına kadar olan kısım.
KAYSERİ Pınarbaşı Zamantı Irmağı Irmağın Uzunyayla Alabalık Çiftliği ile Şerefiye Köyü arasındaki kısmında.
KOCAELİ Sapanca Gölü İSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde.
MALATYA Arapgir Söğütlüdere Seyitoğulları Çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım.
Hekimhan Hırın Çayı Aksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım.
Kuruçay Yazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım
Doğanşehir Kapıdere Küçüklü Köyünden K.Maraş İl sınırına kadar.
Akçadağ Sultan Suyu Şıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım.
Darende Tohma Çayı Güdül-Ozan arası.
Merkez Beyler Deresi Kaynağından itibaren Kindirli'ye kadar olan kısım.
MUĞLA Köyceğiz Dalyan Kanalı Köyceğiz Gölünün kanal girişi olan Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında.
ORDU Mesudiye Tekke / Baldıran Deresi Baldıran Deresini takiben Tekke deresi Ortakent Yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke Köprüsüne kadar olan 10 km’lik kısmı.
Handere ve Soğukpmar dereleri Aydoğan Tepeden Handere'yi takiben Soğukpmar Deresi ile Bayırköy Köprüsüne (Melet Irmağı birleşme yerine) kadar.
Şıhdere Kürt Mehmet Boğazından Melet Irmağına kadar 9 km’lik kısım.
Muzadere Başlangıcından Melet Irmağına kadar.
Akkuş Gökçebayır ve Tifi dereleri Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır Deresi ve takiple Tifı Deresi birleşme yerini takiple 5 km’lik kısım.
Kabadüz Maden Deresi Giresun il sınırına kadar olan 3 km'lik kısmı.
Ulubey Karadereye akan dereler Karadere Deresine akan kollarının 10 km’lik kısmı.
RİZE İkizdere İkizdere İkizderenin Çimil Deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı'na kadar.
Fındıklı Çağlayan Deresi Çağlayan Köyden-membaına kadar olan kısmı ve kolları.
Çamlıhemşin Fırtına Deresi Şenyuva Köyünden Çat Köye kadar olan kısım.
Çayeli İncesu Deresi İncesu Deresinin Çataldere ile birleştiği yerden Eğnaçor Yaylasına kadar.
Güneysu Ballıdere Şahinkaya mevkiinden Asmalı Irmak Köyüne kadar olan kısım.
SİNOP Ayancık Göğez çayı İkihavuz-Dörthavuz arası.
SİVAS Suşehri Geminderesi Membaından itibaren 10 km'lik kısım.
Koyulhisar Tekkederesi Membaından itibaren 10 km'lik kısım.
Gürün Hurmançayı Membaından itibaren 10 km'lik kısım.
Doğanşar Dipsizgöl Deresi Dipsizgöl Deresinden membaından Dipsizgölün suyunun karıştığı yere kadarki kısım.
TEKİRDAĞ Saray Elmalı Deresi Yarımdağ ile Bahçedağ arasında kalan kısım.
TOKAT Zile Tekerek Deresi Zile Akkuluç Köyünden, Köylüürünü Köyü arası.
TRABZON Of Yeniköy Deresi Karayemiş Mezrası (Ancumah) Şehir Mahallesinden Karadeniz'e kadar 30 km'lik kısım.
Çaykara Balkodu Deresi Uzuntarla Köyü Zuyamlı Mahallesinden Göknar Köyü Voyvorim Mahallesine kadar 8 km’lik kısım.
Sağdere Deresi Küçük Yayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
Demirkapı Deresi Büyük Yayla mevkiinden başlayıp Sağdere Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
Arpaözü Deresi Arpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar.
Multat Deresi Multat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar.
Baca Deresi Yaylaönü mevkiinden Haldizen Deresine kadar.
Araklı Karaderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur Deresi) Bahçecik Köyünden geçen Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık Deresinin Gürgenlik mevkii Kurt Sırtından başlayarak Çatak mevkiine kadar 6 km. ve Yağmur Deresinin Yapaklı mevkii Suiçmez Sırtından başlayarak Taşbaşı Mahallesine kadar 5 km’lik kısım.
Maçka Meryemana Deresi ve kolları Karabina Yaylası mevkiinden başlayıp Altındere Vadisi Milli Parkı sınırından 1 km aşağıya kadar olan kısım.
Ormancı Ohan Deresi Sevinç Köyü Boğazından başlayıp, Kalaycı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
Akçaabat Kalaycı Deresi Mavna Obasından başlayıp Cevizlik Deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar.
Cevizlik Deresi Uçarsu Şelalesinden başlayıp Kalaycı Deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar.
VAN Bahçesaray Bahçesaray (Müküs) Deresi Sündüz Deresi ve Handere'nin birleştiği noktadan itibaren, Bahçesaray İlçe sınırına kadar olan kısım.
Çatak Çatak Çayı Bilgi Köyünden başlayarak Kirazlı Mahallesi sınırına kadar olan kısım.
ZONGULDAK Devrek Bolu Çayı Bolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar Mahallesinin alt kısmına kadar 5 km' lik kısmı.
ŞIRNAK Beytüşşebap Faraşin Çayı Göltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım.
Uludere Günyüzü Deresi Günyüzü Deresinin Harşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km' lik kısım.
Hezil Çayı Hezil Çayının Şenoba Beldesinde Meryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya Köyüne kadar 27 km'lik kısım.
İdil Cehennem Deresi İdil İlçe sınırları içinde kalan kısım.
Güçlükonak Dicle Nehri Dicle Nehrinin Mardin Dargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım.
BARTIN Merkez Arıt Beldesi Arıt Beldesi Karadere (kaynağından) Çöpbey merkezine kadar olan kısım.
Ulus Kumluca-Aksu Deresi Başlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar.
Katırova Deresi Tepecik Tepesinden başlayıp Uluköy Köyüne kadar olan l0 km’lik kısım.
ARDAHAN Merkez Çatalsuyu Cingar Dağı Eteğinden, Eski Ardahan Yaylasını takiben Değirmenliden Şavşat Köprüsüne birleştiği yere kadar 12 km' lik kısım.
Zenginyurdu Deresi Bülbülen Yaylası, Çataldere Eteklerinden Günorta, Köprülü, Kuzu Pınarından Yalnızçam Kura Nehrine birleştiği yere kadar 8 km’lik kısım.
Damal Bağırsak Deresi Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri Tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura Nehrine birleştiği yere kadar 21 km’lik kısım.
DÜZCE Merkez Samandere Şelalenin başlangıcından kaynak istikametinde 5 km’lik kısım.
([Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....])
den alınmıştır.
__________________
Hayrettin KÖPÜRLÜ
Elektrik Teknikeri
1961
O Rh +
ÇANKIRI

Bu mesaj en son " 30-05-2013 " tarihinde saat 11:47 itibariyle Taygun KOCABIYIK tarafından düzenlenmiştir.... Neden: konu sabitlendi
ustam18 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
Yanıtla

Sosyal Paylaşım

Konu Araçları
Görünüm Modları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıtlar Son Mesaj
Diğer yer yasakları ( 2012 - 2016 ) dönemi MAVİ FENER Resmi Avcılık Duyuruları 0 29-08-2012 11:17
Yeni tebliğ yayınlandı turna Resmi Avcılık Duyuruları 4 21-08-2012 12:19
2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlu Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliği gerence Resmi Avcılık Duyuruları 27 06-12-2011 10:09
2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliği-3- MAVİ FENER Resmi Avcılık Duyuruları 18 04-07-2010 10:13
Denİzlerde Ve İÇ Sularda AmatÖr AmaÇli Su ÜrÜnlerİ AvciliĞini DÜzenleyen Yasa Güven ÖZYELDAN TARTIŞMA, SOHBET ve HABERLER 0 27-07-2006 13:30


Saat 22:21.