Geri Git   RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI > RASTGELSİN HAKKINDA > Resmi Avcılık Duyuruları

Resmi Avcılık Duyuruları Sirküler, yasaklar ve benzeri konular...
Yanıtla
 
Konu Araçları Görünüm Modları
Eski 20-03-2010, 15:45   #1
alpargun35
Tayfa
 
alpargun35 kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 17.10.08
Mesaj Sayısı: 153
Varsayılan Bağlama Kütüğü Ruhsatı.

5897 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:1. 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıda açıklanan ek madde eklenmiştir.Bağlama Kütüğü:Ek Madde 12-Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenleri, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirmek zorundadır. Bağlama kütüğünün tutulmasından limanlarda liman başkanı sorumludur.Herhangi bir liman başkanlığının yetki alanı içinde bulunmayan iç sulardaki iç su araçlarının kayıtları, ilgili mevzuatına uygun olarak Belediye Başkanlıklarınca tutulacak kütüklere yapılır. Belediye Başkanlıklarınca tutulacak bağlama kütüğünün tutulmasından Belediye Başkanı sorumludur. Bu madde kapsamındaki iç sularda hangi belediyenin yetkili olacağı yönetmelikle belirlenir. Yetkili belediyeler bir ay içinde kütükle ilgili teşkilatını kurar.Kayıt için başvuru, mevcut gemi, deniz ve iç su aracı için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde malik veya işleteni tarafından yazılı olarak yapılır. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan gemi, deniz ve iç su araçları, ilgili liman Başkanlığınca; yukarıdaki fıkrada belirtilen iç sularda ise ilgili belediyelerce resen tescil edilir.Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin ilgili liman veya Belediye Başkanlıkları huzurunda yapılması zorunludur. Aksi takdirde sözleşme geçersiz olur.


Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları, talep ve Denizcilik Müsteşarlığınca uygun bulunması halinde bağlama kütüklerine kaydedilebilirler. Bu şekilde kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 823. maddesi hükümlerine (6) bağlı olmaksızın Türk Bayrağı çekerler. Ancak, 815 sayılı Kanun (7) hükümleri saklıdır.Bağlama kütüğüne kayıt edilecek her bir gemi, deniz ve iç su aracı için ruhsatname düzenlenir. Ruhsatnameler bağlama kütüğünün tutulduğu Liman Başkanlığı veya belediye tarafından her yıl vize edilir. Vizenin geçerlik süresi bir yıldır. Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler geçersizdir. Ruhsatname ve bunların vizeleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde (8) belirlenen harca tabidir. Ruhsatname ve vize işlemleri yapılabilmesi için, harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmaz. Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçları için düzenlenen ruhsatnameler beş yıla kadar vize edilebilir ve bu durumda harç, içinde bulunulan yıl tarifesi esas alınarak her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir. Ruhsatnameyi düzenleyen veya vize işlemlerini yapan kamu görevlileri, harcın ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur. Bağlama kütüğüne kayıtlı ve geçerli ruhsatnameye sahip gemi, deniz ve iç su araçları, her türlü gemi sağlık resmi ve fener ücretinden muaftır.Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilir ve bu gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez, liman veya iç su dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez.


İdari para cezaları, liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilir. Bu madde uyarınca verilecek idari para cezaları bir ay içerisinde ödenir. Bu idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (9) hükümleri uygulanır.Bağlama kütüğünün tutulması, liman başkanlıklarının ve belediyelerin yetki ve sorumlulukları, kayıt, terkin, ruhsatname düzenlenmesi, idari para cezası verilmesi ve mali hükümler ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, mali konularda Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla Denizcilik Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.Yapılan düzenlemeye göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olmayan ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenlerince,Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne kaydettirme zorunluluğu getirilmiştir.


VERGİLENDİRME.

5. MTV Kanunun 6. maddesinde yer alan ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu özel teknelerin, motor gücü (BG) ve yaşlarına göre vergilendirilmesini öngören (III) sayılı tarife (12) Kanun metninden çıkarılmıştır.Bilindiği gibi (III) tarife ile, yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler, yaşları ve birim motor gücüne (BG) göre her yıl içi belirlenen tutar üzerinden vergilendirilmekte idi. 30.06.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, söz konusu araçlar, motorlu taşıtlar vergisi kapsamından çıkartılmış ve aşağıda açıklanacağı üzere, ruhsatname ve vizelerden harç alınmak suretiyle vergilendirilmesi öngörülmüştür


III- YAT KOTRA VE BENZERİ ARAÇLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN HARÇ TUTARLARI:Önceki bölümde değinildiği üzere, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlar, 5897 sayılı Kanunla 30.06.2009 tarihinden geçerli olmak üzere motorlu taşıtlar vergisi kapsamından ve bu araçların vergilendirilmesi ile ilgili (III) sayılı tarife de vergileme ölçülerinden çıkartılmıştır. Böylece, bu değişiklik sonrasında motorlu taşıtlar vergisi, sadece motorlu kara taşıtları ile uçak ve helikopterlere uygulanır hale gelmiştir.Yapılan düzenleme ile, 30.06.2009 tarihinden itibaren Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenleri, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bağlama kütüğü ruhsatnamesi ve bunların vize edilmesinde, deniz taşıtının boyuna göre belirlenmiş harç uygulaması başlatılmıştır.Buna göre, 5897 sayılı Kanunla, 30.06.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye eklenen "XIII-Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:" başlıklı bölümü ile 2009 yılı için öngörülen harç tutarları aşağıdaki gibidir: 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):5 metreden 9 metreye kadar olanlardan........................................ ....... 200 TL

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan........................................ ......400 TL

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan ...........................................800 TL

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan ........................................ 1600 TL

30 metreden büyük olanlardan........................................ .................. 3.200 TLAncak, bu uygulama, 30.06.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 01.01.2009 tarihi itibariyle yıllık olarak tahakkuk eden ve ilk taksiti ödenen motorlu taşıtlar vergisinin temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksiti terkin edilecektir.Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.
__________________
C.ALP ARGUN
İZMİR 1962KAFASINDAKİ , 100 FİKİRDEN , 99 TANESİNİ , MADDİYATLA ÖLÇEN KİŞİLERİN HOBİSİ , ''AMATÖR BALIKÇILIK'' OLAMAZ !!!

BİLGİ GÜÇTÜR...

Bu mesaj en son " 20-03-2010 " tarihinde saat 15:48 itibariyle alpargun35 tarafından düzenlenmiştir....
alpargun35 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
Eski 20-03-2010, 15:50   #2
mehmetulas
Kaptan
 
mehmetulas kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 04.04.09
Mesaj Sayısı: 443
Varsayılan

elinize sağlık
teknesi olanlar için çok önemli
bilgiler........
mehmetulas Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-03-2010, 16:25   #3
Murat ADAK
Kaptan
 
Murat ADAK kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 09.10.09
Mesaj Sayısı: 976
Varsayılan

Alp abi ellerine sağlık.
Paylaşım için teşekkürler.
__________________

MURAT ADAK
1977 0 Rh (+)
KARABAĞLAR -İZMİR
Murat ADAK Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-03-2010, 19:47   #4
kaptankarabulut
Üstad
 
kaptankarabulut kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 02.12.09
Şehir: İZMİR
Mesaj Sayısı: 2.888
Varsayılan

Alp kardeşim, bilgi ve anlatımların için teşekkürler..
__________________
SÜLEYMAN KARABULUT

İZMİR-1959 0 Rh (+)
KAPTAN KARABULUT
GÜZELBAHÇE 2.LİMAN
Telefon: 0538 294 01 94


[Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
kaptankarabulut Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-03-2010, 10:38   #5
selimozdemir52
Oltacı
 
selimozdemir52 kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 27.02.10
Mesaj Sayısı: 15
Varsayılan

gayet güzel yazılmış kanun ama orada özel teknelerin vizesiyle ilgili bölümde; harcı ödenmek şartıyla 5 yılda bir vize ettirilir denmekte; bende 4.65 tekne var ve bağlama kütüğü kaydımı yaptırdım ve harçtan muaf yetkili kişiye 5 yılda bir vize ettirip ettiremiyece ğimi sorduğumda bana her yıl vize ettirmem gerektiğini söyledi bu konudaki bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.teşekkürler
__________________
selim
1967 samsun
selimozdemir52 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-03-2010, 15:48   #6
xnode
FCR/SGR
 
xnode kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 14.06.08
Şehir: İzmir
Mesaj Sayısı: 989
Varsayılan

Çok önemli ve gerekli bilgiler.
Paylaşım ve bilgilendirmeniz için çok teşekkürler.
__________________

Lütfen avcılık, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili genel sorularınızı özel mesaj ile sormayınız. Herkesin yararlanabilmesi için konular içinde soru yöneltiniz...


Cem | 0 RH+ | İzmir | 20 Nisan

Forum kurallarına ulaşmak için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
İmza ayarlarınızı düzenlemek için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]

xnode Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-03-2010, 21:48   #7
alpargun35
Tayfa
 
alpargun35 kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 17.10.08
Mesaj Sayısı: 153
Varsayılan

Alıntı:
selimozdemir52 tafarından gönderildi Mesajı Görüntüle
gayet güzel yazılmış kanun ama orada özel teknelerin vizesiyle ilgili bölümde; harcı ödenmek şartıyla 5 yılda bir vize ettirilir denmekte; bende 4.65 tekne var ve bağlama kütüğü kaydımı yaptırdım ve harçtan muaf yetkili kişiye 5 yılda bir vize ettirip ettiremiyece ğimi sorduğumda bana her yıl vize ettirmem gerektiğini söyledi bu konudaki bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.teşekkürler


'' Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmaz. Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçları için düzenlenen ruhsatnameler beş yıla kadar vize edilebilir ve bu durumda harç, içinde bulunulan yıl tarifesi esas alınarak her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir''


Selim bey merhaba,

Yukarıda, siyah çizgiyle işaretlediğim bölümler dikkatli okunduğunda, (ilk yıl bu harç alınmıyor+dikkat edersek !! bu aldığımız ruhsatta da, dört adet daha vize ''onay yeri var ! ,Yani ''bu belge 5 yıla kadar ! vize edilebilir'' deniliyor,sonrasında yenilenmeye gidileceği ima ediliyor !!!

Ve malumunuz araç harçlarından bildiğimiz üzere harçlar her yıl ''zamlanıyor !!
Açıklamada da herhalde bu sebepten , ''İçinde bulunulan yıl esas alınarak,her bir yıl için ayrı,ayrı hesaplanarak tahssil edilir'' deniliyor.

Bu benim sahsi yorumumdur sizleri yanıltmış olmayayım !!.
Başka bir forumdan,bu konuyla ilgili bir link buldum,fakat link hata veriyor,açamadım,bu link aşağıdadır.
http://www.denizcilik.gov.tr/dm/BK/soru_cevap.html
__________________
C.ALP ARGUN
İZMİR 1962KAFASINDAKİ , 100 FİKİRDEN , 99 TANESİNİ , MADDİYATLA ÖLÇEN KİŞİLERİN HOBİSİ , ''AMATÖR BALIKÇILIK'' OLAMAZ !!!

BİLGİ GÜÇTÜR...
alpargun35 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-03-2010, 23:54   #8
Mehmet BODUROĞLU
gRi
 
Mehmet BODUROĞLU kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 22.08.09
Şehir: Manisa
Yaş: 44
Mesaj Sayısı: 999
Varsayılan

Teşekkürler Alp abi bilgilendirme için.
__________________
Mehmet BODUROĞLU
1974 / Merkez / MANISA
0532 4133895

A RH(+)

[Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]

Forum kurallarına ulaşmak için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
Forum kullanma kılavuzu için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
İmza ayarlarınızı değiştirmek için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
Avatarınızı ayarlamak için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
Lütfen TÜRKÇEMİZE sahip çıkalım.Yazım kurallarına ulaşmak için [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
Mehmet BODUROĞLU Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-03-2010, 09:35   #9
Necati ARAT
Kaptan
 
Üyelik Tarihi: 14.09.09
Mesaj Sayısı: 3.142
Varsayılan

Bilgilendirme için teşekkürler..
Necati ARAT Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-05-2012, 12:54   #10
Emre
Tayfa
 
Emre kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 10.02.07
Mesaj Sayısı: 241
Varsayılan

benim sorum olacak 4 metre polyester teknem var 25 bg motor taksam vergiden muaf oluyorum değilmi?
__________________
Emre TEMTEK 1987

Millet Deliye Hasret Bizde Koycak Yer Yok

45-MANİSA / MERKEZ-45


A rh (+)
Emre Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla

Sosyal Paylaşım

Konu Araçları
Görünüm Modları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıtlar Son Mesaj
Bedene köstek bağlama bambul Düğümler 11 14-01-2013 19:54
İĞNE bağlama ve düğümü videosu Rauf İğne ve Fırdöndü Bağlama 48 13-10-2011 20:57
Makineye misina bağlama igmsva Düğümler 16 22-09-2011 14:10
Çapari Bağlama Şekli MAVİ FENER Çapariler 0 14-06-2009 13:26


Saat 21:16.